Điểm nổi bật
Cẩm nang du lịch số Bắc Giang

Cẩm nang du lịch số do Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp với Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tổ chức thực hiện Công trình thanh niên “Số hóa các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh” nhằm phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số, quảng bá du lịch của địa phương.

Điểm nổi bật

Chùa Vĩnh Nghiêm

sample89

Khám phá

Chùa Bổ Đà

sample89

Khám phá

Đền Xương Giang

sample89

Khám phá

Xem tất cả

Khám phá 360

Chùa Vĩnh Nghiêm(VIE)

sample89

Khám phá

Chùa Vĩnh Nghiêm(ENG)

sample89

Khám phá

Chùa Bồ Đà(VIE)

sample89

Khám phá

Chùa Bồ Đà(ENG)

sample89

Khám phá

Đền Xương Giang(VIE)

sample89

Khám phá

Đền Xương Giang(ENG)

sample89

Khám phá

Chùa Bổ Đà(VIE)

sample89

Khám phá

Chùa Bổ Đà(ENG)

sample89

Khám phá

CHÙA VĨNH NGHIÊM(VIE)

sample89

Khám phá

CHÙA VĨNH NGHIÊM(ENG)

sample89

Khám phá

CHÙA VĨNH NGHIÊM(VIE)

sample89

Khám phá

CHÙA VĨNH NGHIÊM(ENG)

sample89

Khám phá